طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه backplane به فارسی backplane یعنی چه

backplane


مدار و اعضاى مکانيکى که بردهاى يک سيستم را متصل مى کنند،تخته پشت ،پانل پشت ،صفحه محمل
کامپيوتر : صفحه پشت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها