طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه backswept به فارسی backswept یعنی چه

backswept


برگشته بطور مايل واريب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها