معنی و ترجمه کلمه backward notion به فارسی backward notion یعنی چه

backward notion


حرکت قهقرايى يا وارونهآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها