معنی و ترجمه کلمه backward notion به فارسی backward notion یعنی چه

backward notion


حرکت قهقرايى يا وارونه


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها