معنی و ترجمه کلمه bacterize به فارسی bacterize یعنی چه

bacterize


تحت تاثير باکترى قراردادن ،با ميکرب الوده شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها