معنی و ترجمه کلمه bad به فارسی bad یعنی چه

bad


)P.of bid(زمان ماضى قديمى فعلbid ، : )adj.& n.& adv.(بد،زشت ،ناصحيح ،بى اعتبار،نامساعد،مضر،زيان اور،بداخلاق ،شرير،بدکار،بدخو،لاوصول


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها