طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ballistic trajectory به فارسی ballistic trajectory یعنی چه

ballistic trajectory


منحنى باليستيکى
علوم نظامى : خط سير باليستيکى گلوله

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها