طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه barbarise به فارسی barbarise یعنی چه

barbarise


وحشى کردن ،وحشى گرى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها