طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه barbiturate به فارسی barbiturate یعنی چه

barbiturate


(ش ).نمک اسيد باربيتوريک ،مشتقات اسيد باربيتوريک که بعنوان داروى مسکن وخواب اورتجويز ميشود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها