معنی و ترجمه کلمه barleycorn به فارسی barleycorn یعنی چه

barleycorn


(گ.ش ).دانه جو،مقياس وزنى برابر648 ¹/¹ گرم ،مقياس طولى برابر 8/5ميليمتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها