طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه barotropism به فارسی barotropism یعنی چه

barotropism


روانشناسى : فشارگردى

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها