معنی و ترجمه کلمه barrage of fire به فارسی barrage of fire یعنی چه

barrage of fire


علوم نظامى : سد اتش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها