طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه barrage reception به فارسی barrage reception یعنی چه

barrage reception


الکترونيک : سد گيرنده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها