معنی و ترجمه کلمه barrier minefield به فارسی barrier minefield یعنی چه

barrier minefield


ميدان مين سد کننده
علوم نظامى : ميدان مين داخل مانع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها