طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه base ejection به فارسی base ejection یعنی چه

base ejection


ته پران
علوم نظامى : پرتاب شونده از ته

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها