طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه based به فارسی based یعنی چه

based


مستقر،مبنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها