طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه basic tactical unit به فارسی basic tactical unit یعنی چه

basic tactical unit


علوم نظامى : يکان مبناى تاکتيکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها