معنی و ترجمه کلمه bass به فارسی bass یعنی چه

bass


es(،( )pl.bassج.ش ).نوعى ماهى خارداردريايى ،(مو ).بم ،کسى که صداى بم دارد
الکترونيک : بم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها