طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه bastardize به فارسی bastardize یعنی چه

bastardize


حرامزاده خواندن ،فاسدکردن ،پست شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها