طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه battery control central به فارسی battery control central یعنی چه

battery control central


مرکز تلفن خودکار اتشبار
علوم نظامى : مرکز کنترل خودکار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها