طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه battle-field (mil) به فارسی battle-field (mil) یعنی چه

battle-field (mil)


اوردگاه
علوم دريايى : ميدان جنگ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها