معنی و ترجمه کلمه beach organization به فارسی beach organization یعنی چه

beach organization


يکان ساحلى
علوم نظامى : يکان مسئول اداره اسکله قسمت ساحلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها