طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه beat a flange (to) به فارسی beat a flange (to) یعنی چه

beat a flange (to)


معمارى : لبه گرفتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها