معنی و ترجمه کلمه beat a record به فارسی beat a record یعنی چه

beat a record


بازرگانى : حد نصاب را شکستن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها