طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه beaten به فارسی beaten یعنی چه

beaten


زده ،کوبيده ،چکش خورده ،فرسوده ،مغلوب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها