معنی و ترجمه کلمه bedsore به فارسی bedsore یعنی چه

bedsore


زخمى که بعلت خوابيدن متمادى در بستر و نرسيدن خون کافى به پشت بيماران ايجادميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها