معنی و ترجمه کلمه befit به فارسی befit یعنی چه

befit


برازيدن ،درخور بودن ،مناسب بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها