طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه believe به فارسی believe یعنی چه

believe


باور کردن ،اعتقادکردن ،گمان داشتن ،ايمان اوردن ،اعتقادداشتن ،معتقدبودن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها