معنی و ترجمه کلمه bench tapping machine به فارسی bench tapping machine یعنی چه

bench tapping machine


علوم مهندسى : ماشين مته روميزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها