طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه beneficiary به فارسی beneficiary یعنی چه

beneficiary


موقوف عليه ،وظيفه خوار،بهره بردار،ذيحق ،ذينفع ،استفاده
قانون ـ فقه : دينفع ،متهب
بازرگانى : ذينفع ،ذيحق

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها