معنی و ترجمه کلمه benined the curtain به فارسی benined the curtain یعنی چه

benined the curtain


پشت پرده ،پنهان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها