طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه benthic به فارسی benthic یعنی چه

benthic


ته ابى ،(ز.ش ).وابسته به اعماق اقيانوس ،دريابن
زيست شناسى : ته دريايى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها