طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه bespeak به فارسی bespeak یعنی چه

bespeak


قبلا درباره چيزى صحبت کردن ،ازپيش سفارش دادن ،حاکى بودن از

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها