معنی و ترجمه کلمه beta-geminorum به فارسی beta-geminorum یعنی چه

beta-geminorum


بتا - جوزا،راس التوام الموخر
نجوم : پولوکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها