طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه bevel به فارسی bevel یعنی چه

bevel


کج کردن ،شيب دار کردن ،پخ کردن لبه گرفتن ،تيزى لبه را گرفتن ،مورب ،شيبدار،پخ ، )=oblique( : )adj.& n.(گونيا،سطح اريب ، : )vt.& vi.(اريب کردن ،اريب وار بريدن ياتراشيدن ،رنده کر دن
علوم مهندسى : مايل
عمران : مايل
معمارى : ار يب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها