معنی و ترجمه کلمه biaxial به فارسی biaxial یعنی چه

biaxial


دو اسه اى( پم)،دو محوره( اف)،دومحورى
عمران : دومحورى
معمارى : دو محوره


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.

لینک ها