طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه biconvex به فارسی biconvex یعنی چه

biconvex


محدب الطرفين ،از دو سو بر امده
علوم هوايى : بالى که هر دو سطح فوقانى و تحتانى ان به صورت محدب باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها