طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه bidirectional به فارسی bidirectional یعنی چه

bidirectional


دو جهتى ،دوسويه
کامپيوتر : دو طرفه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها