معنی و ترجمه کلمه big blue به فارسی big blue یعنی چه

big blue


لقبى براى شرکت بين المللى ماشين هاى تجارىIBM
کامپيوتر : ابى بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها