طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه bilinear به فارسی bilinear یعنی چه

bilinear


دوسويه ،دوسويگى ،داراى دو خط مستقيم ،وابسته بدو خط مستقيم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها