طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه bilious به فارسی bilious یعنی چه

bilious


صفراوى ،زرداب ريز،صفرايى مزاج ،سودايى مزاج
روانشناسى : صفراوى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها