معنی و ترجمه کلمه biloculate به فارسی biloculate یعنی چه

biloculate


داراى دو اويز کوچک ،دوخان

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها