طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه bimillenary به فارسی bimillenary یعنی چه

bimillenary


دو هزار ساله ،شامل دو هزار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها