طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه biologic به فارسی biologic یعنی چه

biologic


وابسته بعلم حيات يا زندگى شناسى ،زيست شناسى ،معرفت الحيات ،بدست امده از زيست شناسى عملى ،ماده دارويى وحياتى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها