طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه biological oxygen demand به فارسی biological oxygen demand یعنی چه

biological oxygen demand


زيست شناسى : نياز زيست شيميايى به اکسيژن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها