طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه bird(ie) به فارسی bird(ie) یعنی چه

bird(ie)


ضربه کمتراز استاندارد درهر بخش
ورزش : امتياز گرفتن با ضربه کمتر از استاندارد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها