معنی و ترجمه کلمه blaspheme به فارسی blaspheme یعنی چه

blaspheme


کفرگويى کردن ،به مقدسات بى حرمتى کردن
قانون ـ فقه : به مقدسات بى احترامى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها