معنی و ترجمه کلمه blast furnace gas main به فارسی blast furnace gas main یعنی چه

blast furnace gas main


علوم مهندسى : لوله اصلى گاز کوره بلند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها