معنی و ترجمه کلمه blast furnace plant به فارسی blast furnace plant یعنی چه

blast furnace plant


علوم مهندسى : تاسيسات کوره بلند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها