معنی و ترجمه کلمه blind transportation به فارسی blind transportation یعنی چه

blind transportation


ارسال يک جانبه
علوم نظامى : ارسال پيام بدون توجه به گيرنده يااخذ جواب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها