طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه blister agent به فارسی blister agent یعنی چه

blister agent


عامل تاول زا،گاز تاول زا( ش م ر)
علوم نظامى : گاز تاول زا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها